không biết làm gì

 • dumb82

  khoảng 2 10 năm trước
 • tại sao đôi khi con người không biết mình phải nên làm gì, và
  cảm thấy mình không muốn làm gì ....

  đúng là vô phương hướng

 • g_dragon

  khoảng 2 10 năm trước
 • Gì cục làm biếng đang chạy lên cơ thễ, nên không muốn làm gì cã Grin

 • con_coc_xanh

  khoảng 2 10 năm trước
 • tui bây giờ cũng đang không biết làm gì bây giờ đây Grin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group