Trời Sinh Con Gái

 • traitimphale

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trời sanh con gái trên đời,
  Trời sanh con gái để đì con trai!
  Trời sanh con gái dễ thương,
  Một mình con gái bằng mười con trai!
  Trời sanh con gái hay cười,
  Để con trai thấy rụng rời con tim.
  Trời sanh con gái mắt huyền,
  Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.
  Trời sanh con gái nói dai,
  Để còn thuyết phục con trai thua mình.
  Trời sanh con gái thích đùa,
  Phá con trai để tranh tài thấp cao.
  Trời sanh con gái có duyên,
  Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
  Trời sanh con gái nói "hông",
  Để con trai phải confuse suốt đời!!!
  Trời sanh con gái thức khuya,
  Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!!
  Trời sanh con gái hỏi nhiều,
  Để con trai hết có đường quanh co.
  Trời sanh con gái mắt to,
  Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...
  Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
  Trời sanh con gái, con trai công bằng..
  T

 • visaocodonkc

  khoảng 2 10 năm trước

 • Trời sanh con gái trên đời,
  Trời sanh con gái để đì con trai!

  Trời sanh con gái trên đời
  Để cho con gái phục vụ con trai

  Trời sanh con gái dễ thương,
  Một mình con gái bằng mười con trai!

  Trời sanh con gái dễ thương
  Để cho con trai dzụ nói lời ngọt môi

  Trời sanh con gái hay cười,
  Để con trai thấy rụng rời con tim.

  Trời sanh con gái hay cười
  Để khi hay cười, có người xún răng

 • visaocodonkc

  khoảng 2 10 năm trước

 • Trời sanh con gái mắt huyền,
  Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.

  Trời sanh con gái mắt huyền
  Để khi đeo kiếng bốn mắt dzễ nhìn

  Trời sanh con gái nói dai,
  Để còn thuyết phục con trai thua mình.

  Trời sanh con gái nói dai
  Để khi đi shop có gì lôi ra

  Trời sanh con gái thích đùa,
  Phá con trai để tranh tài thấp cao.

  Trời sanh con gái thích đùa
  Đùa wa đùa lại đùa tới đùa lui

  Trời sanh con gái có duyên,
  Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!

  Trời sanh con gái có duyên
  Một lần gặp gỡ, đêm về ngủ hong vô Giggling

  Trời sanh con gái nói "hông",
  Để con trai phải confuse suốt đời!!!

  Trời sanh con gái nói "hông"
  Hong đây, la hong có anh chàng nào ngoài anh ;)

  Trời sanh con gái thức khuya,
  Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!!

  Trời sanh con gái thức khuya
  Để khi mất đẹp, anh nói lời chia tay

  Trời sanh con gái hỏi nhiều,
  Để con trai hết có đường quanh co.

  Trời sanh con gái hỏi nhiều
  nhiều đây nhiều chuyện, đúng là vô duyên Laugh of loud

  Trời sanh con gái mắt to,
  Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...

  Trời sanh con gái mắt to <--------to đâu chả thấy
  Để muh đọc sách, sách học dzùm anh

 • denhatdamtacdienbaquang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trời sinh con gái mất duyên
  Sẳn tính ham tiền, sẳn thói lẳng lơ
  Gặp anh họ sở đón chờ
  Bụng mang dạ chửa biết nhờ ai đây.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group