Bạn ơi hãy nhớ câu này ! Thơ con Cóc

 • huebuon25

  khoảng 2 10 năm trước
 • Đây là thơ con cóc đấy

  Bạn ơi hãy nhớ câu này
  Cướp đêm là CS
  Cướp ngày là Bộ Đội ....

 • allbeyondintell

  khoảng 1 10 năm trước
 • theo nghỉa bòng thì có lẻ châm chí CS


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group