Bớ người dưng

 • loneliness

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trở lại chốn này kiếm "người dưng"
  "Người dưng" hông thấy, nản quá chừng
  Ấy ui anh trốn đi đâu mất
  Sao chẳng trông nhà, hư vậy "tưng" ??

  :D ....người dưng nhận được message ...trả lời liền ...hông thui là ...

  Tôi sẽ khóc nhè ướt forum
  Đêm nay nó lụt cho một vùng :D
  "Người dưng" hết nơi mà ngủ nhé
  Phải đậu phải nhờ, ....ai cho chung ?? Laugh Laugh

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • hhahahahahhahaha =)) =))

  Trông nhà một mình .. chán lắm "cưng"
  Chung quanh hiu quạnh .. chẳng ai cùng ..
  Buồn buồn .. anh "log out" để đi dạo ..
  Rảo bước dzònng dzòng .. ngém gái chơi ..

  =)) =))

 • loneliness

  khoảng 2 10 năm trước
 • trời ...hahaha Laugh

  trùi ui sao lại ngắm gái chơi Angry
  anh hư quá đỗi, em hết lời Innocent
  nếu mà có ngắm thêm cô nữa
  là em đi về em ....ngắm "dzai" .... Grin Grin

 • 2 Beauty

  khoảng 2 10 năm trước
 • hai người tình tứ quá má ơi
  làm con chân tay nó rụng rời
  Một thân cô quạnh hổng ai "bớ "
  Hởi "người dưng" hởi anh ở Mô ??? Laugh of loud Laugh of loud

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • haha :P ... can't think .. hỏng làm thơ được =))

 • 2 Beauty

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tại anh ngấm gái quá mà thôi
  đầu hư óc nát tiêu đời rồi Laugh of loud Laugh of loud

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • hahah .. Whack wánh cho nói bậy .. .. HK Dude

 • 2 Beauty

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một tay nắm đầu tay nắm chưng
  Bẻ anh cái rụp gảy ngang lưng ..

  ahahhaha Laugh of loud Laugh of loud

 • loneliness

  khoảng 2 10 năm trước
 • hahaha .... Laugh of loud Laugh of loud

  Chảnh bẻ gãy rùi lỳ break thêm
  Chân tay Nem gãy, khỏi còn thèm (ngắm gái nữa ) Laugh Grin

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • lolz ..

  chân wè .. tay gãy .. chẻNg có sao
  mét Nem còn sáng .. sẽ ngém hoài =))

 • 2 Beauty

  khoảng 2 10 năm trước
 • lỳ ơi mặt "ảnh" nó tèm nhem
  nước mắt , nước mủi chảy như cà lem .. ahahahha Laugh of loud


  đau quá mà .. Laugh of loud

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • hòi nèo đâu .. Blinking

 • cboy2i

  khoảng 2 10 năm trước
 • thương người dưng có ngày mất mạng
  chuyện thằng chồng giải quyết còn chưa xong
  ở đó mà thương với nhớ hoài
  có ngày mồ mã lên khói nhang đèn Giggling
  kakkaka
  oh babe babe eminem wat up man


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group