tình cha

 • dragonstyle

  khoảng 2 10 năm trước
 • công cha như chiếc xì po
  nghĩa mẹ như chiếc angle 80
  một lòng thờ mẹ kính cha
  cho tròn chử hiếu mới là xì po
  ra đường anh chạy ooooo
  anh vô chợ rẫy mới là đàng anh Laugh of loud Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group