Hình lễ đăng quang của Vua Bảo Đại

  • khanh_nz

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bao Đại phải chết đuợc gần chục năm rồi đấy nhể. Ảnh này là tư liệu quý đấy

  • Diem_Vuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • cái này hay ah.. đẻ mình rinh ve lam collection cái đả
    thanks hén


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group