để râu

 • evil_dragon

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu không phải là già
  mà để râu cho biết đàn ông hay đàn bà

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu không phải là già
  để râu cho biết mình ngầu hơn xưa Laugh of loud

 • tinhkho

  khoảng 2 10 năm trước
 • Để râu không phải là dê
  Để râu cho biết mình mê đàn bà
  Để râu không phải là già
  Để râu cho biết mình là đàn ông

 • visaocodonkc

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu không fải là dzê
  để râu mới biết mình nhìn fê cỡ nào

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu không phải là dzê
  để râu mới biết đàng bà dzê mình Laugh of loud

 • ctrlf3

  khoảng 2 10 năm trước
 • Để râu không phải là dê
  Để râu để biết đam mê đàn bà
  Để râu không phải là già
  Để râu để biết đàn bà đàn ông
  Để râu không phải là ngông
  Để râu để biết ta không sợ đời

 • phuongle

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu nhớ để cho phong
  long ngong mấy cọng giống lông đàn bà

 • VinhKhang

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu không phải là dơ
  để râu ta quất ta quơ đàn bà Laugh of loud

 • NguoiConGaihue

  khoảng 2 10 năm trước
 • làm thơ hay á nha cười bể bụng luôn hihihihihihihihihihihihihihihih

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • nhứt lưởi nhì râu tam đầu tứ củ
  để râu cho có chử nhì
  lưởi thời không ... dzám đành xài tạm râu

 • phuongle

  khoảng 2 10 năm trước
 • để râu nhớ để cho ngon
  lon ton mấy cọng giống như râu mèo


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group