:((

  • caphedang85

    khoảng 2 10 năm trước
  • Còn đúng 1tuần nữa sn mình rồi..mà sao mình chẳng mong đến ngày đó như mọi năm??Năm nay là tron20tuổi..Là tuổi mình thích nhất..Và cũng là năm mà mình từ giã tuổi teen..Nhưng sao mình cảm thấy trống trải vô cùng..Làm ng lớn làm gì nhỉ??Minh sợ lằm mỗi khi nghĩ đến tương lai..


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group