Dọn nhà.

  • *bo`bo`*

    khoảng 2 10 năm trước
  • Lại sắp phải move out...sắp phải rời xa cái giường yêu quý...lại phải lông bông đi ở nhờ...đúng là cái số đi học xa là vậy...ổn định chổ ở được ko phải dễ dàng hix Innocent


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group