Thế giới ấy

  • LeCindyTracy

    khoảng 2 10 năm trước
  • Thế giới ấy
    By: Le Cindy Tracy

    Khi tôi 13 tuổi, cái tuổi mà ai cũng ghĩ là nó thiệt là giại khờ. Cái tuổi đó là ca'i tuổi biết tình yêu. Những ngày ở trên thề giới này mà không nhớ ddược những gì minh làm thì thiệt là những gì nhiêu người không muốn. 1 hôm khi ngủ dậy dường như tôi không còn nhớ gì nửa. Những gì thôi học được dường như bay trong 1 giây phúc. Tôi chỉ còn nhớ gia đình tôi, tôi và biết viết. Tôi có 1 gia đình ầm áp, học giỏi ở trong TAG program và có trên 3.5. Khi tôi mất trí nhớ những gì tôi biết là những số cộng. đáng lẻ là tôi ở trong preal nhưng mà lớp 8 thì tôi ddược lên cho dù tôi không muốn. Khi mất trí nhớ tôi đã có 3 Es 3A và còn C hết. Tôi thấy là mình ngu lắm tôi muốn nói cho mẹ tôi biềt nhưng mà là mẹ thì ai mà tin là con mình mất trí nhớ. Tôi không biết nói làm sao ddễ cho họ biềt. Tôi còn nhớ là tôi có yêu 1 người, anh ấy học giỏi lắm nhưng mà ai yêu 1 người mất trì nhớ cớ. Tôi sợ lắm, sợ 1 ngày nào ddó tôi sẽ không nhớ ddược ảnh, toi sẽ duen ddi tất cả. Yêu ảnh rồi sao, anh ấy không yêu tôi mà, không biết 1 ngày náo ddó tôi chết ddi mà anh không còn nhớ tôi thì sao. Khi biết rằng tôi mất ddi trỉ nhớ điểm tôi cằng ngày càn xuồng, tôi càng ngày càng không biết tôi là ai.Ddi học tôi không biết là ai là bạn, ai là thù tôi càng ngày càng ngu. Bề ngoài thì tôi rất vui nhưng trong tâm thì ai biềt là những giọt nườc mất đã rơi,

    When i wake up, i open my math book and i couldnt think of anything, i couldnt even answer question or the easiest wuestion of all. Day pass by my love for him still here is been almost 4 month when i starting to haveing a crush on him, i wondering how could i get him and i bet he dont even like a girl like me. everyday staring at him, my heart is hurt if i tell him then i woud make a big joke out of it. My life is already complicated now love steps in.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group