HỒ HOÀN KIẾM

 • motkhonghai

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một hôm, vua Lê Thái Tổ ngự thuyền rồng chơi trên hồ Tả Vọng, bỗng thấy có một con rùa nổi lên mặt nước. Vua bèn cầm cây thần kiếm chỉ xuống nước. Rùa đớp lấy kiếm, rồi lặn mất. Do đó, hồ này được đổi tên là Hồ Hoàn Kiếm.

  Về chuyện thả gươm này, có một tích khác kể rằng: Bình Định Vương Lê Lợi sau khi thắng trận, trở về kinh đô Thăng Long. Trong lúc làm lễ tạ Ơn Thuỷ Thần đã dâng kiếm cho Ngài đuổi giặc, thì thanh kiếm bỗng tuốt ra khỏi vỏ, bay lên trên không, sáng loà, hoá thành con rồng xanh bay lượn, rồi đâm thẳng xuống hồ, nhập vào lưng con rùa nổi trên mặt nước.

  Một chốc lát sau, con rùa sáng xanh lên như ngọc bích, rồi lặn mất. Cùng lúc, hoa sen trên hồ nở ngát hương thơm. Vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) bèn đặt tên là Hồ Hoàn Kiếm, nghĩa là hồ trả gươm. Ngày nay, Hồ Hoàn Kiếm là một thắng cảnh lịch sử ở giữa lòng Hà Nội.

 • Galangboy

  khoảng 2 10 năm trước
 • trui sao mà lịch sử dài dòng wá dzậy Starwar

 • ngam

  khoảng 2 10 năm trước
 • về Thanh Gươm của Lê Lợi - có người nói rằng : đấy là kế của Nguyễn Trãi để phục chúng

  Sự tích kể rằng :

  1. dân làng gì gì đó nhặt được chiếc lá lạ : trên lá bị kiến cắn thành hình chữ - ghi sẽ có người họ Lê lên làm Vua - chống lại Bắc Hán <--- kế là : bôi mỡ lên lá để cho kiến cắn thành hình chữ

  2. khi dân bán tin bán nghi thì Tướng gì đó của Lê Lợi nhặt được chuôi kiếm - lê Lợi Nhặt được lưỡi kiếm ghép lại vừa như in - Mệnh trời đã định , ông ta phải làm vua . mà người đã đắc được Thiên Thời , Địa Lợi , Nhân Hoà thì ko làm vua sao được


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group