các cụ bán roi máy bay

 • meochuanhudam

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hoan hô Thanh hóa ta
  'Các cụ già bán roi máy bay
  Máy bay bay dàng dông
  Các cu, bán dàng tây
  Ói dô !
  Trên dất này
  Các cụ già bán roi máy bay ....HẾT XANG Grin

 • chutieuthichbeer

  khoảng 1 10 năm trước
 • mén này chắc là đầu có chút ít vấn đề rồi Devil Grin Innocent

 • cuonghocgioi

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bài thơ gì lãng xẹt Grin

 • nokia8910

  khoảng 1 10 năm trước
 • Đây là bài thơ Rẩm Rít nhất mà tui từng nghe,chán vãi.............. Laugh Laugh of loud Grin Giggling


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group