đứng mà ngôi..

  • kikiki

    khoảng 2 10 năm trước
  • Grin cai gi2 dung khi minh ngoi...mà nó la5i ngo6`i khi mình đưng..?

  • chutieuthichbeer

    khoảng 2 10 năm trước
  • bạn ơi mình thấy là bạn vào nhầm room rồi với lại những câu đố dễ như vậy mà cũng đem đố mọi người thì bạn xem thường mọi người quá rồi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group