Nhớ Làm Chi Mây Ngàn Bay - Hồ Điệp Hạ Phương

 • bibin

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mây đã bay về cuối trời xa
  Dòng sông thương tiếc buổi ngọc ngà
  Những ngày mây soi hình trên nước
  Và sông đùa với bóng mây qua

  Khoảng cách đâu có xa là mấy
  Sông vói tay hoài chẳng tới mây!
  Như em bên anh gần gang tấc
  Mà đuổi tình nhau đến lăn quay!

  Bây giờ mây đã theo cánh gió
  Anh bỏ em rồi để theo ai!
  Xa nhau từ ấy, mùa phượng đỏ
  Sông nhớ làm chi mây ngàn bay...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group