Ăn mặc nâu sồng -Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thấy nàng ăn mặc nâu sồng
  Bỗng mơ tưởng tới ruộng đồng hoang liêu
  Lầu xanh dứt nhịp phù kiều
  Tà xiêm bạo động tư triều giậy cơn
  Nâu sồng ăn mặc sớm hôm
  Ðêm nằm ngó nguyệt sáng dòm song the.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group