Buông Nhau - Đỗ Ngọc

 • nuoc tuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Buông nhau ta đã buông nhau
  Giọt cay đắng giọt rơi vào tim ta
  Khi gần lại muốn chia xa
  Xa nhau cõng bóng ra ra vào vào

  Buông nhau mới biết lòng đau
  Buông nhau mới biết lệ trào thâu canh
  Buông nhau em mãi xa anh
  Buông nhau như thể để dành vết thương

  Buông nhau thức suốt đêm trường
  Đong thời gian cũ ngày thường trong tay
  Nâng lên. Hạ xuống. Sao tày ?
  Môi buồn chẳng nhếch chau mày nghĩ suy

  Buông nhau và thế từ ly
  Em về ngõ vắng chân đi không đành
  Ngày xưa, song bước em anh
  Nay thì lẻ bóng em đành... tự đi !

  Đỗ Ngọc


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group