Đốt Lò Hương Cũ - Hồ Điệp Hạ Phương

 • nuoc tuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Rót tiếp cho anh những chén sầu
  Lời trăng nhỏ lệ giã từ nhau
  Thề xưa, tự cổ trang tình sử
  Nguyện ước trăm năm, khó trọn câu

  Cạn chén đi anh, quên giá rét
  Tình đời gió lạnh, trái tim đau
  Em về, khởi đốt lò hương cũ
  Ủ lại niềm tin lúc bạc đầu


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group