Xa - Hồ Điệp Hoài Phương

 • nuoc tuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Xa

  Sân vườn cũ còn thương còn đợi
  Những người xưa biệt bóng lâu rồi
  Mai xa thêm một tiếng cười
  Giữa khuya trở giấc ai người nhớ nhau !
  Giật mình hỏi cố nhân đâu ?
  Để lầu chuông - tiếng kinh cầu... lạnh mưa !
  Thi nhân còn nhớ hay chưa ?
  Mà sao giấu cả ngày xưa vào buồn !?
  Chiều rơi tím cả tiếng chuông,
  Khuya nôn nao quá, sân vườn... Hạ mơ .

  Hồ Điệp Hoài Phương


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group