Suối Hoa Tao Ngộ - Nguyên Đỗ

 • nuoc tuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Suối Hoa Tao Ngộ

  Rừng thu còn ngủ trong mơ
  Chim chưa cất tiếng sương mờ chưa tan
  Lần theo lối nhỏ miên man
  Chợt nghe róc rách suối ngàn gọi reo

  Ơ kìa xiêm áo ai treo
  Trên cành dương liễu cheo leo chốn này
  Ngập ngừng đi tới hay quay
  Bỗng nghe tiếng nhảy ùm ngay gần bờ

  Giật mình thoạt thấy nàng thơ
  Soải tay bơi vội nương nhờ đám hoa
  Ẩn mình đâu đó rồi hoà
  Chàng ơi xin chớ nhìn qua nhé chàng

  Nguyên Đỗ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group