Suối Yêu Thương - Nguyên Đỗ

 • nuoc tuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Suối Yêu Thương

  Đi tìm ngọn suối yêu thương
  Đi hoài đi mãi dọc đường ngủ quên
  Giật mình tỉnh giấc ngủ yên
  Dụi hai con mắt mình ên một mình

  Đi hòai tìm ngọn suối tình
  Tắm giòng nước lạnh bóng mình in thôi
  Nước trong in bóng mây trời
  Sao người chẳng tới như đôi hạc vàng

  Một mình ở giữa rừng hoang
  Suối mơ hiu quạnh chảy ngang lối này
  Đôi chim nghe động vụt bay
  Hạc vàng bay tít lên mây xa mù

  Nguyên Đỗ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group