Tuyên ngôn của Điền Bá Quang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • denhatdamtacdienbaquang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bởi sách có câu:" Trai năm thê bảy thiếp"
  Như ta đây: một kiếp phong trần
  Chân là giả, giả là chân
  Sợ chi hai tiếng là thằng tà dâm.

  Nghĩ hận kẻ ba hoa mồm mép
  Rằng mình thanh, mình đẹp , mình trong
  Nào ai biết được trong lòng
  Dao găm trong bụng, hoa hồng trên môi.

  Thương những người thật thà chất phác
  Rồi một đời chịu cảnh xót xa
  Dẫu ta mang tiếng dâm tà
  Vẫn vui trong dạ vì ta..........thật tình.

 • denhatdamtacdienbaquang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ê, pà con ơi! Có việc gì dzới thiệu cho tui làm dzới. Thất nghiệp lâu quá sắp chết đói dồi nèng!!!!!!!!!!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group