Mơ Màng - Vũ Kim Thanh

 • nuoc tuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Anh nắm bàn tay dậy nắng vàng
  Môi hồng thuở ấy đượm hương lan
  Trùng dương ngàn dặm thơ vương lệ
  Vầng trăng vệ nữ chợt ngỡ ngàng

  Anh vuốt tóc em nhẹ mơ màng
  Mà ngỡ lá cành mùa Xuân sang
  Phơi phới bung hoa muôn chồi biếc
  Vương vấn hồn nhau dẫu mộng tàn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group