Giã Từ Đà Lạt - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • GIÃ TỪ ÐÀ LẠT

  Nói nữa sao em, với lời lỡ dỡ
  Ðường lây lất chiều bay sương lổ đổ
  Ðứng bên trời em ở lại hôm qua

  Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
  Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
  Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
  Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi

  Lùi bay đi để ở lại bên người
  Tơ vấn vít gió muà mời mọc én
  Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
  Ô thiều quang ! làn nước cũ trôi mau

  Em đi lên vói bắt mấy hương màu
  Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc
  Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
  Ðà mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa

  BuổI sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
  Bàn chân bước vơ7i tay buông kể lể

  Trời với đất để lòng em lạnh thế
  Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
  Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
  Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt

  Người xuống núi mang về đâu có chắc
  Những dịp về còn nữa ở mai sau ?

  Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group