Kể Chuyện - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • KỂ CHUYỆN

  Kể lại chuyện rằng năm đã cũ
  Ðã bao giờ một bận muôn năm
  Em nhớ chuyện rằng xưa lỡ dở
  Diều đứt dây trẻ cũng cầm bằng.

  Kể lại chuyện rằng dù sao nữa
  Nguồn xưa sóng lạc nước tiêu dao
  Mắt khép mi sầu không lệ nữa
  Nhìn nhau bận đó cúi xin chào .

  Bốn vó lên đèo truông ải vang
  Trùng quan một bận gió lên ngàn
  Tiền trình cỏ lạ xông ngây ngất
  Con mắt khô rồi ngó ngửa ngang.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group