Kính Thưa - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • KÍNH THƯA


  Kính thưa công chúa Kim Cương,
  Trẫm từ vô tận ven đường ngồi đây .
  Tờ thư rất mực móng dày,
  Làm sao định nghĩa đêm ngày yêu nhau ?
  Lạc loài đã rớt đi đâu,
  Chiếc chìa khoá mộng rực màu so le .
  Ấy lời của tuyết của băng,
  Ấy lời của mộng hàng hàng vu vơ .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group