Màu Trời Đó - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • MÀU TRỜI ÐÓ

  Màu trời đó bữa nay về trở lại
  Một mùa xưa người nhớ chứ năm kia
  Ngày chạm mắt dưới mùa xuân man dại
  Dịp trùng lai em hẹn với tan lìa

  Ðường có cỏ có bờl lau rộng có
  Lá cây bay và em có đi qua
  Bàn chân bước lệ buồn em có nhỏ
  Xuống điêu tàn em khóc mộng tiêu ma

  Nguồn thao thức ta về từ một buổi
  Trời bay mây bốn hướng gió xa mong
  Từng cánh én mang trùng dương về nội
  đâu rồi em ? sóng đục đã theo giòng

  Em cho phép ta ngồi đây hỏi lại
  Và gọi về trăng mùa cũ lang thang
  Màu trời đó để ngàn sương hớt hải
  Xuống li ti là dựng vội con đường


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group