Mùa Phượng Cũ - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • MÙA PHƯỢNG CŨ

  Thiệt thòi đời mộng phiêu linh
  Cành sương ngọc thụ tồn sinh cát lầm
  Giấc quày quả lạnh anh trâm
  Bóng đu sung rớt bến trầm luân sâu
  Hoài mong hiu hắt nhịp cầu
  Mà hương quan vắng xa màu mây trôi .

  Sim ngàn sổ lá buông rơi
  Cành Nam ước nguyện sai lời tử sinh
  Gió sương từ tạ biên đình
  Bóng sa hồ khép chặt tình mông lung
  Rêu tần ngần tuyết in phong
  Sóng phơi trường mộng từ trong giậy nguồn
  Rập rờn đầu liễu xanh buông
  Mùa trăng nước đẩy xô buồn đi xa
  Trang hồng kim rải ra hoa
  Trổ bông mùa phượng cũ đà hồ phai
  Tơi bời ngọc trắng măng mai
  Khuynh thành sắc nọ đưa vai nghiêng về .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group