Người Con Gái Mặc Quần - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • Người Con Gái Mặc Quần - Bùi Giáng

  Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
  vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
  đen và đỏ là hai màu rồi đó
  cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

  Người con gái hôm nay mặc quần trắng
  vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
  hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
  cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

  Người con gái hôm nay mặc quần tím
  vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
  vàng và tím là hai màu mỉm miệng
  mím môi cười và chúm chím nhe răng

  Người con gái hôm nay mặc quần rách
  vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
  lành và rách đều vô cùng trong sạch
  bởi vì là lành rách cũng long lanh


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group