Nguyễn Huệ - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • NGUYỄN HUÊ

  Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa ...

  Người đi vòng chuyến đó
  Núi rừng cây lá vang
  Ánh trời trưa rực đỏ
  Ráng chiều thắm pha vàng

  Mười vạn quân theo gót
  Tha thiết một niềm tin
  Mây trời cao chót vót
  Giòng nước suối động mình

  Bàn chân người đặt xuống
  Bàn chân người bước lên
  Miệng cười trong ý chuộng
  Lời sông núi van xin

  Người qua sông Giản Thủy
  Người tới huyện Phú Xuyên
  Hà Hồi chiêng trống giậy
  Ngọc Hồi rợp bóng tinh

  Người trở về từ đó
  Với nàng công chúa kia
  Ðầu mùa trăng rạng tỏ
  Hoa bướm vội tan lìa

  Ðời sau thương tiếc mãi
  Tự hỏi vì cớ chi ?
  Gian thần nào ám hại
  Hoặc có thể chỉ vì

  Ngày băng rừng heo hút
  Muỗi rừng cắn thịt da
  Sốt rét rừng thiêu đốt
  Nên người vội băng hà ?

  Người không thể nấn ná
  Ở thêm một thời gian ?
  Sáu quân nhìn chưa thỏA dạ
  Sông núi phụ muôn vàn

  Thôi xin người đừng nức nở
  Nếu sau này đường dang dở
  Những ai về
  Ôm mãi mộng người đi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group