Những Nhánh Mai - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • NHỮNG NHÁNH MAI

  Những nhành mai sớm sương bên lá
  Những nhành liễu chiều gió bên cây
  Cũng lay lắt bởi đời xuân em ạ
  Thế nên chi anh cũng viết giòng này .

  Hồng vàng tụ bữa kia em có thấy
  Nước xuôi giòng là cổ độ nhìn theo
  Tuổi mười sáu bây giờ lên gấp gảy
  Mộng miên man là mây phủ lưng đèo

  Buồn phố thị cũng xa bay như gió
  Cộ xe nhiều cũng nhảy bổng như hươu
  Bờ cõi dựng xuân xanh em còn đó
  Bến đào nguyên anh khoác áo khinh cừu

  Tìm theo dấu chân người xưa tư lự
  Ở bên đường ngóng dõi khánh vân bay
  Mờ con mắt một lần lên tiếng thử
  Em ồ em, anh nói một lời này .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group