Tóc Bạc Thưa Rằng - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • TÓC BẠC THƯA RẰNG

  Một bữa trăng sao
  Xuống rừng rú dại
  Một bữa trời trăng
  Buồn không thể nói

  Cầm gương lên hỏI
  Tóc bạc thưa rằng
  Trời đất cách ngăn
  Ðừng mê con gái

  Bực quá liền quăng
  Tấm gương xuống đất
  Vẫn nghe mãi rằng
  - Ðó là sự thật!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group