Xuân Trang Thu Phượng - Bùi Giáng

 • kojongsu2003

  khoảng 2 10 năm trước
 • XUÂN TRANG THU PHƯỢNG

  Trời cao nguyên lụt tràn đê
  Nguồn trôi nước lũ xuống đè cát xanh


  Muà Xuân hẹn Thu về em trở lại
  Ta nhìn nhau trong bóng nước mơ màng
  Nước chảy mãi bởi vì xuân trở lại
  Với giòng trong em hạn ở bên đường.

  Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
  Thấy một mình người đi lại lang thang
  Còn ghi giữ ân tình trong cỏ nhặt
  Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn.

  Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại
  Thuở xưa kia ... bờ nước ấy xưa kia
  Ta sẽ đợi nghe đời em nói mãi
  Bên đời ai vẫn đợi đã chia lià .

  Mùa xuân hẹn thu về em trở lại
  Bên đời đi còn giữ mãi hay không
  Giòng bất tuyệt xanh ngần xuân thơ dại
  Sầu hoang vu vĩnh hạ vọng non hồng.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group