Tiễn Em - Cung Trầm Tưởng

 • kojongsu2003

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tiễn Em

  Lên xe tiễn em đi
  Chưa bao giờ buồn thế
  Trời mùa Đông Paris
  Suốt đời làm chia ly.

  Tiễn em về xứ Mẹ
  Anh nói bằng tiếng hôn
  Không còn gì lâu hơn
  Một trăm ngày xa cách

  Tuyết rơi mỏng manh buồn
  Ga Lyon đèn vàng
  Cầm tay em muốn khóc
  Nói chi cũng muộn màng.

  Lên xe tiễn em đi
  Chưa bao giờ buồn thế
  Trời mùa Đông Paris
  Suốt đời làm chia ly.

  Hôn nhau phút này
  Chia tay tức thì
  Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em
  Sao rơi rớt rụng
  Vai em ướt mềm
  Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em.

  Lên xe tiễn em đi
  Chưa bao giờ buồn thế
  Trời mùa Đông Paris
  Suốt đời làm chia ly.

  Hỡi em người xóm học
  Sương thấm hè phố đêm
  Trên con đường anh đi
  Lệ em buồn vương vấn.

  Tuyết rơi phủ con tầu
  Trong toa em lạnh đầy
  Làm sao em không rét
  Cho ấm mộng đêm nay?

  Nơi em có trăng soi
  Anh một mình ở lại
  Trời mùa Đông Paris
  Suốt đời thèm trăng soi

  Lên xe tiễn em đi
  Chưa bao giờ buồn thế
  Trời mùa Đông Paris
  Suốt đời làm chia ly

  Amar: Bài này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group