Ải Tôi - Chế Lan Viên

 • kojongsu2003

  khoảng 1 10 năm trước
 • AỈ TÔI!

  Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
  Chỉ một đêm, còn sống có 30
  Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000
  người đó ?
  Tôi !

  Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
  Ca tụng người không tiếc mạng mình
  trong mọi cuộc xung phong.
  Một trong ba mươi người kia ở mặt trận
  về sau mười năm
  Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
  Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
  Chả huân chương nào nuôi được người
  lính cũ !
  Ai chịu trách nhiệm vậy ?
  Lại chính là tôi !
  Người lính cần một câu thơ
  giải đáp về đời,
  Tôi ú ớ.
  Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm
  người ấy xung phong
  Mà tôi xấu hổ.
  Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
  Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
  Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

  (Rút trong sổ tay thơ tập 5 của tác giả)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group