Tìm Đường - Chế Lan Viên

 • kojongsu2003

  khoảng 1 10 năm trước
 • TÌM ÐƯỜNG

  Nửa thế kỷ tôi loay hoay
  Kề miệng vực
  Leo lên các đỉnh tinh thần
  Chất ngất
  Theo các con đường ngoắt ngoéo chữ chi
  Gẫy gập
  Mà đâu được gì ?
  Khi tôi cưỡi trên mây
  Thì máu người rên dưới đất
  Mẹ hỏi tôi
  - Con lên cao mà làm chi ?
  Mẹ ở dưới này cơ cực
  Về đi !
  Ôi ! con đường không ra đường
  của kẻ tìm thơ
  Cái thơ không ra thơ của kẻ tìm đường
  Ðã gần hết thời gian của tôi ở trên
  trái đất
  Mà tôi chưa có thể trả lời cho mẹ
  Mẹ đâu biết cho rằng:
  Hoa tôi hái trên trời
  Cũng chính là nước mắt
  Dưới xa kia

  (Rút trong tập nháp: Bào thai và mảnh vỡ)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group