Di huấn của Quan Tham!!!

 • denhatdamtacdienbaquang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Quan tham gần đất xa trời
  Họp riêng con lại ngỏ lời thiết tha
  Rằng tài sản mà cha để lại
  Các con mau vội vội bán đi
  Tẩu tán sang tận Châu Phi
  Qua Mô_dzăm_bich, qua Sô_ma_li được rồi
  Để lại có ngày sẽ toi
  Công an rờ gáy đi đời nhà ma
  Nhớ tẩu tán cho xa xa
  Xóa luôn nguồn gốc mới là anh minh

  Giờ đây trước phút tử sinh
  Cha con nhắn nhủ chí tình các con


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group