Bức Thư Thứ Ba - Lê Thị Thu Thủy

 • minhmeo2706

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bức Thư Thứ Ba

  Lấy lời tỏ tình làm giấy thông hành
  Anh đi vào thành phố cầu tôi
  Đừng nói gì thì hơn
  Nhân danh kẻ được yêu ,tôi sẽ kiêu kì lắm đấy

  Lấy câu thơ tình làm điểm tựa
  Anh nhấc bổng trái tim đang yêu
  Đừng điên rồ thế là hơn
  Nhân danh kẻ được yêu,tôi sẽ hững hờ lắm đấy

  Lấy người tình làm tín ngưỡng
  Anh quỳ trước tôi như quỳ trước thánh đường
  Đừng sùng kính thế là hơn
  Nhân danh kẻ được yêu,tôi sẽ lạnh lùng lắm đấy

  Lấy nắng, lấy gió, lấy hoa và những giọt nước
  Anh định biến tôi thành thiên nhiên
  Đừng lãng mạn thế là hơn
  Nhân danh kẻ được yêu,tôi sẽ quạt đi thật đấy

  Nhưng … ơ kìa đừng anh
  Đừng tự trục xuất mình ra khoit thành phố của em
  Đừng làm kẻ hành khất nào ở những thành phố khác
  Khi em-ngọn đèn đường – dù vờ vĩnh sang trên cao…

  Lê Thị Thu Thủy

  Amar: Trích trong tập thơ "51 bức thư tình hay nhất"


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group