Giấu Người - Sương Mai

 • darkdragon

  khoảng 1 10 năm trước
 • Giấu người ta giấu trong tim
  Sợ mai sau lỡ ai tìm thấy sao?

  Giấu người trong giấc chim bao
  Mê man giấc ngủ sợ gào trong mơ

  Giấu người trong nỗi xót xa
  Sợ nhân gian biết, người ta thầm thì

  Giấu người theo cánh chim di
  Để mai mốt nọ, chim đi lại về

  Giấu người trong nỗi u mê
  Bỗng nghe thảng thốt, bốn bề gọi ai?

  Giấu người trong giấc mộng dài
  Sợ khi tỉnh giấc tình bay, mộng tàn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group