Dòng Sông Trôi Qua - Tôn Nữ Thu Thủy

 • trant2000

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ngày đó sông Hương
  Ven bờ áo trắng
  Đầy vai gió trời
  Trái tim tiếng sóng
  Sông chưa buồn thương
  Em về bước nhỏ
  Cầm nhánh cỏ sương
  Đời như là mộng
  Đời như lá cây
  Xanh không biết tuổi
  Đời như vòng tay
  Bao dung trăm nỗi
  Trong ngần mắt ai
  Một người đứng hát
  Ở ngoài thu phai
  Ở ngoài khổ lụy .

  Sông về biển xa
  Hay không thể khác
  Em cùng đi qua
  Mùa thu lạc mất
  Chấm nhỏ nơi đâu
  Một thời xanh biếc
  Nụ cười bóng nước
  Tim em chưa nhòa

  Tôn Nữ Thu Thủy


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group