Bí Mật Mỗi Con Đường - Bùi Chí Vinh

 • VangAnh

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chắc chắn là rất nhiều dấu chân đi qua
  Chồng chất lên nhau làm người ta có tuổi
  Anh chưa làm được gã gác - cửa - thời - gian
  Gỡ các dấu chân để tìm sương khói

  Chắc chắn là dưới những chiếc guốc, những đôi giày không biết nói
  Các đôi lứa yêu nhau đã phát biểu ồn ào
  Như anh đã dụi đầu vào vai em mệt mỏi
  Thả lại trên đường đúng mười ngón xôn xao

  Đã có cái hôn quá khứ rất nhiệm mầu
  Cho vành môi hết thời kỳ tái mét
  Đã thú nhận nhau những cuộc tình đầu
  Cho hai gót chụm dần đêm vĩnh biệt

  Chắc chắn là sẽ còn hoài dấu vết
  Dấu ngón chân em, vết cứa anh mà
  Và chắc chắn ở chỗ nào bí mật
  Có ai tình cờ nhắc một ai xa.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group