DVD-R(W) và DVD+R(W)

 • conheoo

  khoảng 2 10 năm trước
 • Như đả bàn trước đây ... Hiện nay có 2 loại DVD-R(W) và DVD+R(W).
  Loại thì support "+" và loại kia thì support "-" ...
  Như vậy, nếu muốn được cả 2 thì phải cần làm gì ..?
  Nên phải sắm "multi DVD writer" hay là chỉ cần software thì có thể giải quyết vấn đề này ... Bà con ai biết về vấn đề này xin giúp đở . Rolleyes
  Chúc bà con vui vẻ ... Rolleyes

 • LienHuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • DVD stands for Digital Versatile/Video Disc, DVDR stands for DVD Recordable and DVDRW for DVD ReWriteable. If you're familiar with regular audio/music CDs or regular DVD-Video discs, then you will know what a recordable DVD looks like. A recordable DVD stores up to 2 hours of very good quality DVD-Video, including several audio tracks in formats like stereo, Dolby Digital or DTS and also advanced menu systems, subtitles and still pictures that can be played by many standalone DVD Players and most computer DVD-ROMs. If you choose to lower the video quality it is possible to store several hours video on a recordable DVD using low bitrates and low resolution with video quality more like VHS, SVHS, SVCD, CVD or VCD. It is also possible to have up to 4.37* GB ordinary data or mix DVD-Video and data on a recordable DVD that can be played by most computer DVD-ROMs.

  There are three competing DVD Recording standards, DVD-R/DVD-RW and DVD+R/DVD+RW have pretty similiar features and are compatible with many standalone DVD Players and most DVD-ROMs while DVD-RAM has less DVD Player and DVD-ROM compatibility but better recording features.

  DVD-R and DVD-RW
  DVD-R was the first DVD recording format released that was compatible with standalone DVD Players.
  DVD-R is a non-rewriteable format and it is compatible with about 93% of all DVD Players and most DVD-ROMs.
  DVD-RW is a rewriteable format and it is compatible with about 80% of all DVD Players and most DVD-ROMs.
  DVD-R and DVD-RW supports single side 4.37 computer GB* DVDs(called DVD-5) and double sided 8.75 computer GB* DVDs(called DVD-10).
  These formats are supported by DVDForum.

  DVD+R and DVD+RW
  DVD+R is a non-rewritable format and it is compatible with about 89% of all DVD Players and most DVD-ROMs.
  DVD+RW is a rewritable format and is compatible with about 79% of all DVD Players and most DVD-ROMs.
  DVD+R and DVD+RW supports single side 4.37 computer GB* DVDs(called DVD-5) and double side 8.75 computer GB* DVDs(called DVD-10).
  These formats are supported by the DVD+RW Alliance.

  DVD+R DL
  DVD+R DL or called DVD+R9 is a Dual Layer writeable DVD+R. The dual layered discs can hold 7.95 computer GB* (called DVD-9) and dual layered double sides 15.9* computer GB (called dvd-18).

  DVD-R DL
  DVD-R DL or called DVD-R9 is a Dual Layer writeable DVD-R. The dual layered discs can hold 7.95 computer GB* (called DVD-9) and dual layered double sides 15.9* computer GB (called dvd-18).

  DVD-RAM
  DVD-RAM has the best recording features but it is not compatible with most DVD-ROM drives and DVD-Video players. Think more of it as a removable hard disk. DVD-RAM is usually used in some DVD Recorders.
  This format is supported by DVDForum.


  Read our DVD Writers and Recorders list and read also our DVD Players Compatibility list to see what types your standalone DVD Player supports. You find more detailed comparisons between the formats in the more info section here.  DVD Sizes

  The DVD sizes can be a bit confusing. There are basicly 4 different DVD Sizes,

  DVD-5, holds around 4 700 000 000 bytes and that is 4.37 computer GB where 1 kbyte is 1024 bytes* . DVD+R/DVD+RW and DVD-R/DVD-RW supports this format. Also called Single Sided Single Layered. This is the most common DVD Media, often called 4.7 GB Media.

  DVD-10, holds around 9 400 000 000 bytes and that is 8.75 computer GB. DVD+R/DVD+RW and DVD-R/DVD-RW supports this format. Also called Double Sided Single Layered.

  DVD-9, holds around 8 540 000 000 bytes and that is 7.95 computer GB. DVD+R supports this format. Also called Single Sided Dual Layered. This media is called DVD-R9, DVD-R DL, DVD+R9, DVD+R DL or 8.5 GB Media.

  DVD-18, holds around 17 080 000 000 bytes and that is 15.9 computer GB. DVD+R supports this format. Also called Double Sided Dual Layered.

  * In the computer world is 1 KB data = 1024 bytes so 4 700 000 000 bytes / 1024 = 4 589 843KB / 1024 = 4482MB / 1024 = 4.37GB. See section 3.3 in the DVDDemystified FAQ here.


  DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL and DVD-R/DVD-RW exact sizes
  DVD-R/DVD-RW = 4 706 074 624 bytes ( 4488 MB )
  DVD+R/DVD+RW = 4 700 372 992 bytes ( 4482 MB )
  DVD+R DL = 8 547 993 600 bytes ( 8152 MB )  DVD Write and read speeds

  Single Layer(4.7GB) write speeds
  1x (CLV) = about 58 minutes
  2x (CLV) = about 29 minutes
  2.4x (CLV) = about 24 minutes
  4x (CLV) = about 14.5 minutes
  6x (CLV/ZCLV) = about 10-12 minutes
  8x (PCAV/ZCLV) = about 8-10 minutes
  12x (PCAV/ZCLV) = about 6.5-7.5 minutes
  16x (CAV/ZCLV) = about 6-7 minutes

  Dual/Double Layer(8.5GB) write speeds
  1x CLV = about 105 minutes
  2.4x CLV = about 44 minutes
  4x CLV = about 27 minutes

  Single Layer (4.7GB) read speeds
  1x read speed is 1.321MB/s = ~56 minutes
  6x CAV (avg. ~4x) read speed is max 7.93MB/s = ~14 minutes
  8x CAV (avg. ~6x) read speed is max 10.57MB/s = ~10 minutes
  12x CAV (avg. ~8x) read speed is max 15.85MB/s = ~7 minutes
  16x CAV (avg. ~12x) read speed is max 21.13MB/s = ~5 minutes

  * write speed time and read speed time is not the same because writing requires some extra steps and also does the faster writing above 6x usually use lower write speeds for some parts of the dvd. 4x DVD speed = 36x CD speed. See section 4.2 in the DVDDemystified FAQ here.


  Credits to videohelp.com

 • ShinichiKudo

  khoảng 2 10 năm trước
 • wOW LienHuong co cái avatar đẹp quá :)

 • fr34kz0r

  khoảng 2 10 năm trước
 • Buy a new DVD-burner that can burn both art of DVD's.

 • vokimsoa

  khoảng 2 10 năm trước
 • Loại nào burn cũng được
  Tuy nhiên DVD+R dễ cho nhiều máy đọc hơn

 • xamagan

  khoảng 2 10 năm trước
 • bạn vokimsa nói chưa đúng, bạn có thử những dỉa dvd vào những đầu củ không . những đầu máy củ đại đa số chỉ thích hợp cho dạng format d- nếu bỏ dvd + vào thì không thể nào đọc được,bạn coi lại phần reply của bạn liên hương đi,+ và - chỉ khác nhau ở dạng fm lớp bạc chế tạo khác nhau mà thôi và phù hợp cho từng thời kỳ của các hảng chế tạo Ohh my!!

 • nhale

  khoảng 2 10 năm trước
 • vay la mua dang dvd + R se4 de xai hon

 • quaner

  khoảng 2 10 năm trước
 • CÁI NÀY DỂ THÔI RA BEST BUY MÀ MUA CÁI DOUBLE LAYER KHOẢNG 100 MẤY CHỤC DOLLARS LÀ CÓ THỂ COPPY TẤT CẢ CÁC DẠNG EVEN YOU CAN DO HAI MẶT :blush:

 • supratt

  khoảng 2 10 năm trước
 • bạn vào www.newegg.com để mưa loai NEC $39.00. Newegg vừ rẻ, shipping rẻ và nhanh bảo đảm giá sẽ sẻ hơn là nhũng chỗ onsale.

 • MaX

  khoảng 2 10 năm trước
 • conheoo wrote:Như đả bàn trước đây ... Hiện nay có 2 loại DVD-R(W) và DVD+R(W).
  Loại thì support "+" và loại kia thì support "-" ...
  Như vậy, nếu muốn được cả 2 thì phải cần làm gì ..?
  Nên phải sắm "multi DVD writer" hay là chỉ cần software thì có thể giải quyết vấn đề này ... Bà con ai biết về vấn đề này xin giúp đở . Rolleyes
  Chúc bà con vui vẻ ... Rolleyes


  depends on the mfg brand name and model number ... you might be able to update its firmware like i did ... my original burner was for dvd+r(w) only but i flashed it with a new firmware and now it can do both without any problem ...

 • vincent29600

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bây giờ các loại DVD drive đều support DVD+ và DVD- như nhau, không có loại nào advanage hơn loại nào

 • mai1012

  khoảng 2 10 năm trước
 • Writeur bây giờ rất rẻ lo gì!

 • nguoidungnq

  khoảng 2 10 năm trước
 • DVD writer hiện nay đều support 2 loại này. Tuy nhiên bạn cần cân nhắc cho đầu đọc DVD. Hy vọng là trong tương lại, có phần mềm nào đó khắc phục được chuyện này, để DVD reader có thể đọc được hết 2 loại

 • mianlien99c

  khoảng 1 10 năm trước
 • All the modern technology equipment are short-aged. I recommend that you get a Dual Layer DVD hardware compatible. I bought a Plextor 708A over a year ago. It was rated as the top product at that time by PCWorld. Now íts less useful as wére moving toward D9 (you copy and burn dvd's without compression).


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group