Sẽ Gần Hơn Hoặc Sẽ Ngàn Trùng - Hà Huyền Chi

 • VangAnh

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mở đã mở những lời si ngốc
  Phiền đã phiền lạc phách tiêu hồn
  Nghe đã đủ những điều gai góc
  Buồn đã buồn dù giận hay thương

  Mũi tên ấy bắn từ vô thức
  Ðúng hay sai cũng thẳng một đường
  Ví thử sẽ gây thêm phiền phức
  Thì nói gì hai chữ keo sơn

  Tiến cũng được mà lui cũng được
  Sẽ gần hơn hoặc sẽ ngàn trùng
  Bầy quạ chết trên cầu Ô Thước
  Tấm lòng ngay chừng sẽ như cung


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group