Chiều Ninh Kiều - Tô Hiến

 • lktoan2005

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thấp thoáng chiều về trên sông Hậu
  Lưa thưa đậu bến mấy con đò
  Sóng nước lênh đênh hàng dừa rậm
  Bập bềnh ánh sáng ngọn đèn khuya
  Con thuyền xui mái về đâu nhỉ
  Có đổ Ninh Kiều phố củ Tây Đô
  Cho ta gửi gấm chút đồ
  Một là chục Mận Tất là thứ hai
  Mận Trung Lương ta gửi người thương
  Tất kia chua quá ta nhường cho ta
  Hỏi ai có nhớ Ninh Kiều
  Tây Đô chiều đó con đò năm xưa.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group