Thiên thần - Nguyễn Trọng Tạo

 • tuta

  khoảng 1 10 năm trước
 • Em mười chín tuổi nghìn năm trước
  sao đến bây giờ mới hai mươi
  môi mềm, ngực nõn, vòng tay xiết
  anh là tảng đá cũng tan thôi!

  Cứ ngỡ một lần cho đỡ khát
  nào ngờ bùa ngãi lú trời xanh
  nghìn sau gặp lai... em hăm mốt
  môi, ngực, vòng tay vẫn thiên thần.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group