Computer problem

 • phuongt

  khoảng 2 10 năm trước
 • I have a problem with my computer. One day it frozed and clicked CTRL ATL DELETE and ended all the processes on the WINDOWS TASk MANAGER. So now when I turn my computer on it is just a blank screen and I dónt see my start meny or anything. I dónt want to restore because I have alot of stuffs on it.. Does any one know what is wrong with ỉt Thanks

 • mltr

  khoảng 2 10 năm trước
 • Probably you got spyware or hi-jack malware rồi. Start you computer in safe mode, then scan to remove them.

 • hatbn

  khoảng 2 10 năm trước
 • Start you computer in safe mode
  là làm như thế nào xin bạn chỉ giúp,mình không hiểu

 • otnos

  khoảng 2 10 năm trước
 • hatbn wrote:Start you computer in safe mode
  là làm như thế nào xin bạn chỉ giúp,mình không hiểu


  Khi bạn boot up bấm nút F8 cho đến khi Windows cho bạn option để boot vào Safe Mode hay boot bình thường!

  Have fun! :) :)

 • thau

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bạn có thệ giải thích dùm mình thế nào là Safe Mode không và tại sao phải dùng Safe Mode ? Cám ơn bạn trước

 • otnos

  khoảng 2 10 năm trước
 • thau wrote:Bạn có thệ giải thích dùm mình thế nào là Safe Mode không và tại sao phải dùng Safe Mode ? Cám ơn bạn trước


  Safemode là trạng thái an toàn của windows. Trong safemode, windows chỉ load một vài process cần thiết để chạy windows thôi.

  Khi bạn boot up, thi windows sẽ chạy những process cần thiết của windows và tất cả các process của phần mềm trong máy bạn. Nếu phần mềm của bạn bị hư, khi windows chạy nó thì sẽ làm cho windows chạy không vững, bị lỗi, v.v.

  Trong trường họp này bạn vô safemode. Khi vào safemode thì windows sẽ không tự động chạy các phần mềm đó thì bạn có thể sửa chữa windows cho nó chạy vững hơn.

  Không biết giải thích như vậy có giúp bạn không.
  Chúc bạn vui vẻ? :) :) :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group