Bài Không Số số 5 - Nguyễn Thế Hoàng Linh

 • AVPRO

  khoảng 1 10 năm trước
 • BÀI KHÔNG SỐ SỐ 5

  nhớ là đã tạo bài thơ
  mà không nhớ nó đơn sơ thế nào
  quên đi cũng có là bao
  ừ không gì cả nhưng sao lá là
  bài thơ ấy khá bao la
  nhưng thôi bay chán thì ta khóc nhè
  có gì ta rất muốn nghe
  và ta cũng muốn vuốt ve quá chừng
  muốn coi lục bát người dưng
  có điều cô ấy đã từng cứu ta


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group