Bước Vào Yêu - Minh Phong

 • bibin

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cảnh thu tàn đông sang rét lạnh .
  Kiếp cô phòng lòng chạnh hồi xuân .
  Được lời yêu người mến ân cần .
  Ôi quí quá ! Một lần kỳ ngộ .

  Cuộc đời anh ! Đầu tiên bộc lộ .
  Nỗi vui mừng trút đổ vào thơ .
  Với những gì ! Mơ hồ khao khát .
  Cảnh ân tình man mác trong mơ .

  Lời em yêu ! Cảnh đẹp như thơ .
  Tuy ảo tưởng ! Vô bờ tình nghĩa .
  Anh sẽ mãi ! Ghi sâu khắc dạ .
  Những lời tình em đã gởi trao .

  Kể từ đây cảnh sắc muôn màu .
  Anh luyến mến đi vào tình ái .
  Bằng tình yêu chân thành nồng cháy .
  Quyết trọn dành ! Em mãi riêng anh .

  Em có hiểu ! Thấu rỏ lòng anh ?
  Người anh yêu ! Chỉ là đức hạnh .
  Sắc diễm kiều nào chạnh lòng anh .
  Xin giữ lấy ! Tình anh chân thật


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group