kết hợp thơ nha bà con (kg được qua 4 câu)

  • SaTtHuMiMi

    khoảng 2 10 năm trước
  • Níu bít tui đã lí chòng
    Seo còn ngồi đó mùh nói ngông
    Coi chừng tui dzìa méc chồng
    Ỗng ga ỗng đập cho fù cí mông u dzờ .... Laugh of loud Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group