các bạn có tin có luân hồi chuyển kiếp không

 • tan123

  khoảng 2 10 năm trước
 • theo các bạn thì sao?
  Nếu có thì làm thế nào để kiểm chứng được

 • mealex21

  khoảng 2 10 năm trước
 • Luân hồi chuyển thế thì mình không tin lắm...
  Nhưng mình tin nếu lúc còn sống mà người ta làm chuyện ác thì...
  sau khi chết đi sẽ bị trừng phạt.

 • tan123

  khoảng 2 10 năm trước
 • từ đâu bạn tin điều này

 • sicodo

  khoảng 2 10 năm trước
 • mình kô tin về điều này

 • mealex21

  khoảng 2 10 năm trước
 • Không phải rất nhiều người tin là có ma sao...
  Nếu có ma thì tức là có trừng phạt hoặc thưởng thí sau khi chết...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group