Xin lỗi em, xin lỗi tình yêu ! (Xin lỗi tình yêu - ĐVH)

  • Anhbanmai

    khoảng 2 10 năm trước
  • bài này bùn bùn ......nhưng mà ABM vô tình ..... Giggling .......ý quên nếu gắp lại him ABM will slap him .......... Giggling ............I will never forgive you .......but Ím happy ........thank you for sharing ..... Innocent

  • Ms.Icy

    khoảng 1 10 năm trước
  • ngày xưa, cũng có ng đã hát cho Icy nghe bài hát này và rồi muốn ra đi ............ phải chăng, anh ta cũng sợ như bạn vậy nên chốn bỏ tất cả ..........????????


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group